De markt waarin wij actief zijn, Arbeid & Gezondheid, is continue in beweging. Caretowork heeft hier altijd proactief en adequaat op ingespeeld en ook naar de toekomst toe zijn we ambitieus! Blijven investeren in onze dienstverlening waardoor we u nóg beter van dienst kunnen zijn dat is het uitgangspunt.

Daarom hebben we besloten samen te werken met DELTA Equity Partners zij kunnen ons ondersteunen met de juiste kennis, ervaring en middelen om onze ambities te verwezenlijken.

De leidende strategische kwaliteitspartner

DELTA ondersteunt groei bij MKB-ondernemingen die actief zijn op het gebied van technologie en gezondheid. Eén van de trends waar DELTA in investeert is de beweging “van zorg naar gezondheid” met aandacht voor gezondheid, vitaliteit en welzijn, dat hierdoor aansluit bij de visie van Caretowork. Gezamenlijk hebben we de ambitie de leidende strategische kwaliteitspartner te zijn voor werkgevers op het gebied van arbodienstverlening; waaronder verzuimbegeleiding, coaching, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Wat betekent deze samenwerking?

Om deze ambities waar te maken kijken we uit naar de samenwerkingen met DELTA maar ook met twee andere arbodiensten die eerder dit jaar de samenwerking met DELTA aangingen; ttif.company en BrinQer. Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden van deze samenwerking en zien dit als een mooie stap voorwaarts. Door onze krachten te bundelen zijn we slagvaardiger en kunnen we duurzaam blijven investeren, waarbij het leveren van een consistent hoge kwaliteit van dienstverlening en aandacht voor innovatie centraal staan. Ook willen we de beste plek zijn & blijven om te werken voor de professionals in onze dienstverlening, waaronder bedrijfsverpleegkundigen, bedrijfsartsen, adviseurs & coaches. Ons doel is en blijft om kwaliteit, innovatie en deskundigheid te leveren zodat we organisaties en medewerkers de best passende dienstverlening kunnen aanbieden.

Ten aanzien van onze dienstverlening verandert er niets. We blijven onze dienstverlening verzorgen onder dezelfde naam en voorwaarden zoals klanten van ons gewend zijn. Dit jaar gebruiken wij om te bepalen op welke manier wij invulling gaan geven aan onze gezamenlijke ambities.

Met veel enthousiasme en vertrouwen kijken we dan ook richting de toekomst.

About the author : Lidy Kuiper

Laat een bericht achter