In de huidige wereld waarin wij leven en werken zijn er regelmatig uitdagingen. Dit kan ons in disbalans brengen waardoor ondersteuning gewenst is.

Met de volgende vragen kunt u bij ons terecht:

 • Hoe word ik minder perfectionistisch?
 • Hoe leer ik mijn uitstelgedrag af?
 • Hoe kan ik assertiever worden?
 • Zit ik (qua werk) op de juiste plek? Doe ik wat ik leuk vind?
 • Waar en waarom stagneert mijn (persoonlijk en/of professionele) ontwikkeling?

Van stagnatie naar beweging. Dát is waar we in een coachtraject graag aan werken.

Tijdens het eerste gesprek(intake), wordt de coachbehoefte vastgesteld, doelen bepaald en daaraan het gewenste aantal gesprekken gekoppeld.
Door de coachgesprekken en de daarbij behorende oefeningen ontstaat er inzicht

en handelen waardoor bewustwording wordt gecreëerd over de manier van denken, emotionele beleving en gedrag. Nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en keuzes kunnen worden gemaakt zodat eigen regie wordt ervaren. Deze ontwikkeling, zowel persoonlijk (privé) als professioneel (werk) leidt tot duurzame inzetbaarheid.

Coaching is samenwerken

Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk- en/of persoonlijk vlak in een gelijkwaardige één-op-één relatie tussen coach en coachee.

Coaching is ook samenwerken tussen de coachee, onze collega’s; bedrijfsartsen, adviseurs en indien nodig of gewenst, met de werkgever. Hierbij volgen we ethische richtlijnen en maken afspraken rondom vertrouwelijkheid.

Duur van het coachtraject
Afhankelijk van de coachvraag wordt er in overleg een inschatting gemaakt over het aantal gesprekken.

Er kan gekozen worden tussen de volgende opties:

 • kort (1,2 gesprekken)
 • midden (6,7 gesprekken)
 • lang (8,9 gesprekken)

Een sessie duurt 1 uur. Gemiddeld duurt een coachtraject tussen de 3 en 6 maanden.

Coaches en methodes

Angelique Versteeg en Mariët van den Munckhof zijn beide werkzaam als coach en volgen hierbij de ethische richtlijnen. Zij zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie voor coaches.
Technieken en methodes die kunnen worden ingezet zijn:

 • Neuroleiderschap
 • NLP
 • Positieve gezondheid (www.iph.nl)
 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Systemisch werken
 • Timemanagement
 • Transactionele Analyse
 • Voice Dialogue

Meer weten?

Meer weten over deze interventies? Neem dan contact met ons op.