Als iemand door sociale, fysieke of emotionele uitdagingen niet (volledig) kan werken, dan is het onze kracht dat we snel perspectief bieden. Voor werkgever én werknemer. Hoe we demedicaliseren en sturen op positieve gezondheid lees je bij onze werkwijze. Hier vertellen we je wat meer over de voordelen van het feit dat onze adviseurs B.I.G. geregistreerde verpleegkundigen zijn.

 

Onafhankelijk advies

We hebben een beroepsgeheim en een eigen beroepsaansprakelijkheid. Dat betekent dat we ook spreekuur kunnen houden. We zijn bevoegd voor het gehele begeleidingstraject. Dus we beoordelen op individueel niveau de belastbaarheid én volgen het dossier. Zo voorkomen we ruis en onduidelijkheden. Dat houdt in dat wij onafhankelijk advies geven, zowel werkgever als werknemer een spiegel voor kunnen houden en beide partijen coachen. Omdat we ook verzuimcijfers analyseren én kennis hebben van HR en wetgeving, zijn we een sparringpartner van de HR-adviseur.

Goede balans tussen werk en welbevinden

Samen met de bedrijfsarts richten we ons op duurzaam herstel. Dat betekent dat we beoordelen en overleggen met zowel werkgever als werknemer wat er nodig is voor (gedeeltelijke) werkhervatting. Uit ervaring weten wij dat een goede balans tussen werk en welbevinden altijd beter uitpakt, voor werknemer en werkgever. Zowel bij re-integratie in 1e, 2e of 3e spoor. Een van onze expertises is ook het beperken van de kosten van een re-integratietraject.

Goed gedocumenteerd en onderbouwd

Wij scheppen orde in een dossier. En zorgen ervoor dat de benodigde contactmomenten en interventies goed worden gedocumenteerd en onderbouwd. Indien gewenst gaan we met de medewerker mee naar het UWV, want we weten hoe spannend dit traject is voor hem of haar.

Altijd maatwerk

Afhankelijk van de grootte van de organisatie, het verzuimpercentage en de behoefte maken we afspraken over onze dienstverlening. We bieden dus altijd maatwerk. Zo kunnen we mensen bellen als ze drie dagen ziek zijn, of op locatie spreekuur houden. Ook initiëren we regelmatig een gesprek met z’n drieën, met medewerker en leidinggevende om de re-integratie zorgvuldig af te stemmen.

Meer weten?

Lees meer over onze werkwijze of neem contact met ons op.